Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden & opgroeien | Scheiden

Scheiden

Een scheiding brengt grote veranderingen met zich mee. Er komt veel op je af. Je moet van alles gaan regelen en afspraken maken. Bij wie gaan de kinderen wonen? Wat voor omgangsregeling komt er? Of kiezen we voor een co-ouderschap? Hoeveel alimentatie moet er worden betaald?

Terwijl je met al dit soort vragen zit, vraagt je kind ook om extra steun en aandacht. Kinderen reageren heel verschillend op een scheiding. De een wordt stil, de ander wordt juist heel druk. Hoe ga je daar goed mee om?

Je kind op de eerste plaats

Voor de meeste kinderen is het heel naar als hun ouders gaan scheiden. Als je kind hoort dat jullie gaan scheiden, kan het schrikken, boos, bang of verdrietig worden. Sommige kinderen voelen zich schuldig en denken dat het aan hen ligt.

De vertrouwde situatie van het gezin is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Door een scheiding verliezen kinderen (tijdelijk) die basis. Ze voelen en weten dat er van alles gebeurt en gaat gebeuren, maar ze kunnen vaak niet overzien wat dat voor hen gaat betekenen. Denk dus in de eerste plaats aan je kind als je met een scheiding te maken krijgt. Je blijft samen de ouders van jullie kinderen.

Stappenplan

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Tegelijkertijd is de scheiding vaak een emotionele periode. Met heldere afspraken samen met jouw (ex-)partner kun je al veel oplossen en een deel van de onrust wegnemen. Kenniscentrum Kind en Scheiding heeft in een stappenplan een aantal punten voor je op een rij gezet.

Ook op de website Uit elkaar met kinderen vind je informatie over wat je allemaal moet regelen.

Ouderschapsplan

Gaan jij en je partner uit elkaar en heb je minderjarige kinderen? Dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Ben je getrouwd, geregistreerde of samenwonende ouders en heb je het gezamenlijk gezag? Dan ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Je maakt in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken over:

  • het verdelen van de zorg en de opvoeding van de kinderen;
  • de manier waarop je elkaar informeert over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het kiezen van een school;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding.

Ook is het verstandig om afspraken op te nemen die je belangrijk vindt in de opvoeding. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de bedtijd of huiswerk. Je kunt in het ouderschapsplan ook afspraken zetten over het contact van de kinderen met de beide families. Hou bij het maken van een ouderschapsplan rekening met nieuwe situaties in de toekomst, bijvoorbeeld als één van jullie een nieuwe partner krijgt.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een manier waarop je samen de zorg en opvoeding van je kind voortzet na een scheiding. De kinderen zijn de helft van de tijd bij de ene en de helft bij de andere ouder. Julie delen samen delen de zorg, opvoeding en kosten van de kinderen. Het is belangrijk om ook aan je kind te vragen wat het zelf graag wil.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken. Als de kinderen bij één van de ouders wonen, betaalt de andere ouder kinderalimentatie. De andere ouder betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen. Je bent als ouders verplicht om je kind financieel te ondersteunen tot het 21 jaar is. Kijk op Nibud.nl voor meer informatie.

Samengesteld gezin

Als je een relatie aangaat met iemand die kinderen meeneemt uit een vorige relatie, dan heb je een samengesteld gezin. Je krijgt dan meestal de rol van stiefouder. Samen een nieuw gezin vormen is niet makkelijk. Geef het de tijd. Een samengesteld gezin vormen vraagt veel begrip, geduld en doorzettingsvermogen van iedereen. Iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie en dat kan soms jaren duren.

Heb je vragen over jouw samengestelde gezin? Op het forum van VillaPinedo.nl kun je vragen stellen aan jongeren met gescheiden ouders.

Complexe scheiding

Een complexe scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd, is een scheiding waarbij ouders zoveel ruzie maken dat ze het geluk van de kinderen vergeten. De gevolgen van zo’n scheiding zijn voor het kind ernstiger. Wat kun je doen om je kind te helpen?

  • Maak geen ruzie en negeer elkaar niet als je kind erbij is.
  • Geef je kind de ruimte over de scheiding te praten. Zorg dat je er bent voor je kind.
  • Praat niet negatief over de andere ouder of over de familie van je ex-partner. Geef je kind niet het gevoel dat het partij moet kiezen, maar geef je kind het gevoel dat het van jullie allebei mag houden.
  • Houd je aan de afspraken die in het ouderschapsplan staan.

Vraag gerust om hulp of ondersteuning

Als je zo’n heftige tijd meemaakt, is het goed om te weten dat je ergens terecht kunt. Hulp zoeken bij het omgaan met een scheiding is heel normaal. Aarzel niet om bij het Centrum voor Jeugd en Gezin langs te komen voor hulp en advies. We bieden informatie, advies en kortdurende begeleiding. We kunnen je ook ondersteunen, bijvoorbeeld met het opstellen van een ouderschapsplan. Of volg een van onze cursussen die speciaal gericht zijn op ouders of kinderen in echtscheidingssituaties.

Filmpje Open brief aan alle gescheiden ouders

Isa leest in dit filmpje aan duizenden mensen in de Ziggo Dome de brief 'Aan alle gescheiden ouders' voor. In deze brief staat wat veel van de 70.000 thuiswonende kinderen die jaarlijks te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden, denken en voelen.

Spreekuur Echtscheiding

Bij een echtscheiding moeten minimaal de volgende zaken geregeld worden: financiën, huisvesting en opvoeding en omgangsregeling van kinderen. Tijdens het spreekuur Echtscheiding krijg je informatie en advies over alle onderwerpen die met de scheiding te maken hebben.

Cursussen & activiteiten

Cursussen & activiteiten | Thema: echtscheiding

Uitgelicht

Bekijk ook